محتوای بیشتر در این بخش: دانلود آترینا »

دانلود آترینا

دانلود . . .

بازدید مدیران و کارکنان شرکت آترینا از کیتورامی

بازدید مدیران و کارکنان شرکت آترینا از کیتورامی

بازدید مدیران و کارکنان شرکت  آترینا از خط تولید تجهیزات سرمایشی و گرمایشی کیتوارمی کره جنوبی در بهمن ماه و اسفندماه 94 در راستای اهداف بلند مدت شرکت توسعه تاسیسات آترینا...

همکاری با ما

همکاری با ما

استخدام آترینا، یکی از معتبرترین مجموعه شرکت های کشور است. کارکنان این مجموعه در فضایی مطابق با استانداردهای جهانی به عنوان عضوی از خانواده آترینا مشغول فعالیت هستند.امنیت شغلی، آموزش های...

دانلود

دانلود